Viimeisin päivitys: 16.9.2018

KÄYTTÖEHDOT

Kiitos ooono®-sovelluksen käyttöönotosta.

Sovelluksen käyttämiseksi sinun on hyväksyttävä käyttöehtomme. Nämä Käyttöehdot ohjaavat ooono®-laitteen ja ooono® connect -sovelluksen iOS- ja Android-versioiden sekä muiden Autovice A/S:n tarjoamien tuotteiden ja palvelujen (jäljempänä Palvelut) käytön valvontaa ja käyttöä. Nämä ehdot muodostavat täysin sitovan sopimuksen sinun ja Autovice A/S:n välillä, mukaan lukien sen jälleenmyyjät ja tytäryhtiöt. Lue nämä ehdot huolellisesti ja ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Hyväksymällä Käyttöehdot hyväksyt automaattisesti myös Tietosuojakäytäntömme. Käyttäessäsi Palvelujamme sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.

KÄYTTÖOIKEUS

Palveluja voivat käyttää vain henkilöt, jotka voivat solmia oikeudellisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaan. Palvelut eivät ole lasten käytettävissä. Ryhtymällä käyttäjäksi vahvistat ja takaat, että sinulla on oikeus, valtuudet ja kyky noudattaa näitä Käyttöehtoja.

PALVELUMME

ooono® on yhteisöpohjainen handsfree-laitetta käyttävä palvelu ja sovellus, joka ilmoittaa reaaliaikaisesti nopeusvalvontalaitteista ja liikennevaaroista. ooono®-laitteeseen on esiohjelmoitu tuhansien nopeusvalvontalaitteiden ja liikennevaarojen sijainnit yli 50 maassa. Sen lisäksi ooono® hyödyntää laajaa miljoonien käyttäjien yhteisöään nopeusvalvontalaitteiden ja liikennevaarojen sijainnin merkitsemisessä ja päivittämisessä. ooono®® connect -sovellus antaa sinulle vapauden määrittää, minkälaisia liikenneturvallisuustietoja haluat saada ja milloin. Voit helposti muuttaa asetuksia ajon aikana. Selkeä, kätevä ja helppokäyttöinen. Voit nauttia ajamisesta, välttää sakot ja päästä turvallisesti perille.

OOONO-LAITTEEN KÄYTTÖ

Voit käyttää Palveluja vain näiden käyttöehtojen ja kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti Palvelujen käyttömaassa. Voit käyttää Palveluja yksinomaan yksityisiin ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Palvelujen kaupallinen käyttö ei ole sallittua. Palvelujen käyttäminen voi sisältää ohjelmiston lataamisen puhelimeesi tai muuhun laitteeseen. Hyväksyt, että voimme automaattisesti päivittää kyseisen ohjelmiston, ja näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin päivityksiin. Näiden Käyttöehtojen mukaisesti myönnämme sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän ja peruutettavan pääsyn Palvelun lataamiseen, asennukseen ja käyttöön henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön tiukasti käyttömaassa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot hyväksyt ja tunnustat, että palvelut on tarkoitettu ainoastaan ajamisen apuvälineiksi. Palvelujen tukeutuminen ja käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Palvelujen käyttöä ohjaava lainsäädäntö voi vaihdella maiden välillä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien tieliikennelakien noudattamisesta. Autovice A/S ei ole vastuussa mistään lain tai asetuksen rikkomuksista tai sakoista,  rangaistuksista, tuomioista tai käyttäjälle annetuista syytetoimista. Palveluamme ei saa käyttää näiden käyttöehtojen vastaisesti.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Palvelumme eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä, omassa maassasi tai tietyssä paikassa. Sikäli kuin sinä päätät käyttää Palveluita, olet yksin vastuussa sovellettavan lainsäädännön noudattamisesta. Sinun ei ole sallittua käyttää Palveluja lainvastaisilla tavoilla. Sitoudut myös olemaan käyttämättä Palveluja millään tavalla, joka loukkaa muiden osapuolten oikeuksia. Autovice A/S ei ole millään tavoin vastuussa tällaisesta käytöstä eikä häirinnästä, uhkaamisesta, halventamisesta, loukkauksista tai laittomista viesteistä tai lähetyksistä, joita saatat saada Palvelujen käytön seurauksena. Autovice A/S pidättää itsellään oikeuden muuttaa, keskeyttää, poistaa, poistaa Palvelu käytöstä tai asettaa Palvelulle saatavuuden tai muita rajoituksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvastuuta.

Palvelujen käytön osalta hyväksyt sen, ettei sinun ole sallittua toimia seuraavasti:

 • kopioida palveluja
 • muunnella, kääntää, muokata tai luoda johdannaisversioita tai parannuksia sovelluksesta tai laitteesta
 • takaisinmallintaa, purkaa laitetta osiin, purkaa koodia tai muutoin yrittää saada haltuun Palvelun tai sen minkä tahansa osan lähdekoodia
 • poistaa, muunnella tai peittää tavaramerkkejä tai tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- tai muita teollis- tai tekijänoikeuksia koskevia merkintöjä
 • leasata, lainata, myydä, alilisensoida, antaa, jakaa, julkaista, näyttää, siirtää tai muulla tavoin saattaa Palvelu tai Palvelun ominaisuuksia tai toimintoja kolmansien osapuolten saataville mistä tahansa syystä
 • asentaa tai käyttää Palveluita millä tahansa laitteella, jota on muunneltu, jonka toimintaa on estetty tai jonka järjestelmän hallintalaitteita on poistettu käytöstä tai muutettu
 • poistaa, estää, kiertää tai muuten luoda tai toteuttaa estoja kopiosuojaukseen, oikeuksien hallintaan tai turvaominaisuuksiin Palveluissa tai niiden suojauksessa.
 • ladata tai tuoda viruksia tai haittaohjelmia Palveluihin
 • loukata mitä tahansa sovellettavia lakeja tai asetuksia Palvelun käytön yhteydessä
 • häiritä, kaltoinkohdella, seurata, uhata tai vahingoittaa henkilöitä tai yhteisöjä, jotka käyttävät Palveluja
 • uudelleenjaella tai alilisensoida Palveluja
 • olla osallisena tietojen poiminnassa, louhinnassa, keruussa, aggregoinnissa tai indeksoinnissa
 • käyttää robottia, hämähäkkejä, keräimiä tai muita automaattisia keinoja käyttää palvelutietokantaa mihin tahansa tarkoitukseen ilman Autovice A/S:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki Palvelujen immateriaalioikeudet kuuluvat ehdottomasti ja täysimääräisinä Autovice A/S:lle. Näihin oikeuksiin kuuluvat tietokantaoikeudet, tekijänoikeudet, suunnitteluoikeudet (rekisteröidyt tai rekisteröimättömät), tavaramerkit (rekisteröidyt tai rekisteröimättömät) sekä muut samankaltaiset oikeudet kaikkialla maailmassa sekä oikeus hakea näiden suojelua. Kaikki muut Palveluissa käytetyt tavaramerkit, logot, palvelumerkit, yritys- tai tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. Tunnustat ja hyväksyt, että meille lähettämäsi kysymykset, kommentit, ehdotukset, ideat, palautteet tai muut tiedot eivät ole luottamuksellisia, ja niistä tulee Autovice A/S:n yksinoikeudellista omaisuutta. Autovicella on yksinoikeudet, mukaan lukien kaikki teollis- ja tekijänoikeudet, sekä oikeus käyttää ja levittää näitä tietoja rajoittamattomasti kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin ilman tunnustusta tai korvausta sinulle.

VASTUUVAPAUS

Olet vastuussa Palvelun käytöstäsi ja sitoudut vapauttamaan vastuusta Autovice A/S:n ja sen työntekijät, esimiehet, johtajat, konsultit, jälleenmyyjät ja edustajat sekä kolmansien osapuolten mainostajat kaikista korvausvaatimuksista, vahingonkorvauksista, kuluista, tappioista ja veloista, jotka johtuvat näiden ehtojen loukkaamisesta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja kustannukset, jotka aiheutuvat tai ovat millään tavoin yhteydessä seuraaviin: (a) Palvelujen käyttöoikeus, käyttö tai väitetty käyttö; (b) loukkaukset näihin käyttöehtoihin, näissä ehdoissa mainittuihin edustuksiin, takuisiin tai sopimuksiin tai sovellettaviin lakeihin tai määräyksiin; (c) kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaaminen, mukaan lukien teollis- tai tekijänoikeudet, julkisuus, luottamuksellisuus, muu omaisuus tai yksityisyydensuoja; d) kiistat tai riita-asiat sinun ja kolmansien osapuolten välillä; ja e) kaikki epäilyt petoksista, tahallisista vahingonteoista, rikoksista tai törkeästä huolimattomuudesta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Autovice A/S pidättää oikeuden omalla kustannuksellaan yksinomaiseen puolustukseen ja valvontaan sellaisissa asioissa, jotka ovat muutoin korvattavia (rajoittamatta kuitenkaan vahingonkorvausvelvollisuutta käyttäjälle), ja tässä tapauksessa suostut tekemään yhteistyötä tämän vaateen osalta puolustuksemme kanssa.

TIETOSUOJA JA HENKILÖTIEDOT

Autovice kunnioittaa yksityisyyttäsi Palvelun käytön aikana. Emme kerää, jaa tai myy mitään henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille. Lue lisää Palveluistamme Tietosuojakäytännöstämme. On suositeltavaa tarkistaa Tietosuojakäytäntö säännöllisesti päivitysten varalta.

TIETOJEN KERUU

Voimme kerätä tietoja siitä, kuinka usein käytät Palveluja tai Palvelujen tiettyjä ominaisuuksia. Nämä tiedot kerätään nimettömästi tavalla, josta ei voi tunnistaa käyttäjää. Voimme käyttää näitä tietoja laajojen käyttötrendien tunnistamiseen sekä tuotteidemme ja Palvelujemme parantamiseen. Sijaintipohjaisten palvelujen käyttö, joka voi sisältää liikennetietoja ja nopeusvalvontalaitteiden tietoja, edellyttää laitteen fyysisen sijainnin keräämistä, jotta voimme tarjota tällaisia sijaintipohjaisia palveluja. Tämä sijaintitieto kerätään nimettömästi tavalla, josta ei voi tunnistaa käyttäjää.

HYVÄKSYNTÄ EI-HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KÄYTÖLLE

Autovice voi kerätä ja käyttää teknisiä tietoja, käyttötilastoja ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, teknisiä tietoja laitteestasi, Palvelujen käyttötietoja, joita kerätään säännöllisesti helpottamaan ohjelmistopäivitysten, tuotetuen ja muiden palvelujen tarjoamista sinulle (soveltuvin osin). Autovice A/S voi käyttää näitä tietoja sellaisessa muodossa, josta käyttäjää ei voi tunnistaa, tuotteiden kehittämiseen ja raportointiin tai palveluiden ja tekniikoiden tarjoamiseen sinulle. Autovice voi kerätä ja ladata kelluvia ajoneuvotietoja, kuten sijainti-, nopeus- ja suuntatietoja, palvelun laadun parantamiseksi. Autovice voi jakaa tai myydä nämä tiedot kolmansille osapuolille. Nämä tiedot jaetaan ja myydään nimettöminä muodossa, josta ei voi tunnistaa käyttäjää. Luovutat Autovice A/S:lle jatkuvan, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, jäljentää, jakaa, muokata ja mukauttaa anonyymejä kommentteja, julkaisuja tai mediasisältöjä, joita jaat Palveluihin.

VIESTINTÄ JA KAMPANJAT

Käyttämällä palvelujamme avulla suostut vastaanottamaan meiltä sähköistä viestintää ja mainoskampanjoita. Hyväksyt, että kaikki ilmoitukset, sopimukset, ilmoitukset tai muut viestit tai mainokset, jotka lähetämme sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki oikeudelliset viestintävaatimukset, mukaan lukien viestinnän kirjallisuuden vaatimukset.

VASTUUVAPAUS

Seuraavat vastuuvapauslausekkeet on laadittu Autovice A/S:n, jälleenmyyjiemme, tytäryhtiöidemme, datapalveluntarjoajiemme, palveluntarjoajiemme, kanavakumppaniemme, toimittajiemme ja sidosyritystemme sekä virkailijoidemme, johtajiemme, työntekijöidemme, edustajiemme ja osakkeenomistajiemme puolesta.

Palvelut tarjotaan “sellaisenaan”, ja sitoudut käyttämään niitä omalla vastuullasi. Emme takaa emmekä lupaa tiettyjä tuloksia Palvelujen käytöstä, mukaan lukien kyky tarjota tai vastaanottaa Palveluja missä tahansa paikassa tai minä tahansa ajankohtana. Me kieltäydymme nimenomaisesti mistään epäsuorista takuista tuotteen, myyntikelpoisuuden, sopivuuden tiettyyn tarkoitukseen ja säännösten mukaisuuden osalta.
Autovice ja sen datapalveluntarjoajat, palveluntarjoajat, kanavakumppanit, toimittajat ja sidosyritykset eivät takaa, että Palvelun käytettävyys olisi tarkkaa, kattavaa, luotettavaa, ajantasaista, turvallista, keskeytymätöntä, aina saatavilla, virheetöntä tai vaatimustesi mukaista, että Palvelun virheet korjataan tai että Palvelut eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Kieltäydymme vastuusta Palveluiden yhdistettävyyden tai saatavuuden osalta. Emme anna minkäänlaisia suorita tai epäsuoria lain edellyttämiä tai muita takuita, esityksiä tai vakuuksia, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, Palveluiden tarjoaman sisällön, laadun, tarkkuuden, kattavuuden, tehokkuuden, luotettavuuden, myyntikelpoisuuden, sopivuuden tiettyyn tarkoitukseen, hyödyllisyyden, käytön tai tulosten keskeytyksettömyys tai virheettömyys. Liikenne- ja nopeusvalvontalaitteiden tiedot tarjotaan tiedotustarkoituksessa. Käyttäjä kantaa vastuun tietojen käytöstä. Autovice A/S ja toimittajat eivät ennusta liikennettä ja tieolosuhteita, reittien käytettävyyttä, nopeutta tai nopeusvalvontalaitteita. Palveluja on tarkoitus käyttää vain ajamisen apuvälineinä, eikä niitä saa käyttää mihinkään tarkoitukseen, joka vaatii tarkkaa nopeuden, suunnan, etäisyyden tai sijainnin mittaamista.
Autovice A/S ja sen toimittajat eivät vastaa mistään tappioista, loukkaantumisista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Palveluiden käytöstä tai niiden käytön estymisestä sääolojen, lähettimien ja/tai viestintäinfrastruktuurien vioittumisen, luonnonkatastrofin ja/tai puutteista liikenne- ja nopeusvalvontalaitetietojen luotettavuudessa, kattavuudessa tai tarkkuudessa. Autovice A/S ei ole missään olosuhteissa vastuussa korvaavista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta välilliset, välittömät, erityiset, rangaistavat tai esimerkin luonteiset vahingot liiketoiminnan menettämisestä, voiton menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai liiketoimintatiedon menetyksestä, joka johtuu Palveluista tai niiden käytön estymisestä.
Autovicen tarjoamat palvelut ovat yhteisöllisiä, eikä Autovice ole vastuussa Palvelun käyttäjien toiminnasta. Olet yksin vastuussa vuorovaikutuksesta muiden käyttäjien kanssa ja antamistasi raporteista. Käyttäessäsi Palveluja hyväksyt tällaiset riskit ja hyväksyt, että Autovice ei ole vastuussa Palvelujen käyttäjien toimista tai laiminlyönneistä.

Olet vastuussa omasta Palvelujen käytöstäsi, ja Autovice nimenomaisesti sanoutuu irti kaikista Palveluiden luvattomasta käytöstä johtuvista vastuista.

Autovice A/S:ää tai sen Palveluja koskevat mielipiteet, neuvot, tarjoukset tai muut tiedot, joita on saatavilla Palveluista, mutta ei suoraan meiltä, ovat tekijöidensä vastuulla, eikä niihin tule varauksetta luottaa. Tällaiset kirjoittajat ovat yksin vastuussa tällaisesta sisällöstä. Emme missään tapauksessa ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat tukeutumisestasi kolmansien osapuolten lähettämiin tietoihin, raportteihin tai muuhun sisältöön, joko Palveluissa tai niiden ulkopuolella.

Palvelun tarjoama sijaintitieto on tarkoitettu vain perustason paikantamiseen eikä sitä ole tarkoitus käyttää tilanteissa, joissa tarvitaan täsmällisiä sijaintitietoja tai joissa virheelliset, epätarkat tai epätäydelliset sijaintitiedot voivat johtaa kuolemaan tai henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoihin. Autovice tai sen sisällöntuottajat eivät takaa Palvelujen seuraamien tai näyttämien sijaintitietojen saatavuutta, tarkkuutta, kattavuutta, luotettavuutta tai oikea-aikaisuutta. Kaikki tietosi, mukaan lukien sijaintitiedot, jotka toimitat tai raportoit Palvelujen kautta, voivat olla Autovicen ja muiden Palvelun käyttäjien saatavilla.
Autovice suosittelee Palveluiden käyttämistä palvelupaketilla, jossa on rajoittamattomat tai erittäin suuret tiedonsiirtorajoitukset. Autovice ei ole vastuussa mistään maksuista, kustannuksista tai ylimääräisistä kuluista, jotka liittyvät mihin tahansa palvelupakettiin, jota käytetään Palvelujen tarkasteluun ja käyttöön.

IRTISANOMINEN

Autovice A/S voi lakkauttaa tai estää sinulta pääsyn Palveluihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvastuuta sinulle, jos meillä on syytä olettaa, että käyttöoikeutesi Palveluihin aiheuttaa vahinkoa tai uhkaa Palvelujen käyttäjille.

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Pidätämme oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen milloin tahansa ilman ilmoitusta. On suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein huomioiden uusimpien muutosten päivämäärä. Jos vastustat jotain tämän käytännön muutosta, sinun tulee lopettaa Palvelujen käyttäminen.